Komu asi patřila

Soutěž proběhla v rámci veřejné zakázky na výtvarné a prostorové řešení pěti výstav Národního muzea; 125. výročí AV ČR, Čína, Komu asi patřila, Středověk (hlavní výstava), Obraz husitství.

Výstava představuje jeden z výstupů projektu "PROVENIO: metodika výzkumu knižních proveniencí" (NAKI). Výstava bude prezentovat výsledky zkoumání provenienčních záznamů v knihách a jejich syntetického zhodnocení. Uceleně i fragmentárně dochované knižní celky významných osobností českého vědeckého, kulturního, politického i společenského života především 19. a první poloviny 20. století budou představeny v kontextu relevantních archivních dokumentů i trojrozměrných exponátů spjatých s profesními aktivitami i každodenním životem sběratelů a bibliofilů.

 

Místo konání: České muzeum hudby

Třetí část veřejné zakázky, Komu asi patřila, měla uzávěrku 15. 6. 2015. Do soutěže byly podány čtyři návrhy. Jeden návrh vyřadila hodnotící porota, jelikož nabídka nebyla předložena v souladu se zadávací dokumentací – nebyla doložena autorská zpráva. Níže jsou zveřejněny všechny tři hodnocené návrhy.

Vítězný návrh Ing. arch. Martiny Kodetové podle poroty nejvíce konvenuje libretu, včetně respektování stávajícího mobiliáře i návrhy tvůrčím způsobem pojmout prezentaci relativně jednolitého materiálu. Respektuje výrazným způsobem stávající prostor v Českém muzeu hudby a nevstupuje do něj razantním výtvarným názorem. Návrh soustředí většinu exponátů do volného prostoru - do solitérních boxů a nechává vyniknout stěny a klenutý prostor muzea, který sám o sobě je pěkným a klidným pozadím pro vystavené knihy. Zároveň si autor uvědomuje, že je třeba věnovat dostatečnou pozornost způsobu vystavení každé knihy. Porota se shodla,
že bude nutná úzká kooperace s kurátory, zejména pokud jde o rozmístění mobiliáře, jeho barevnost a instalaci předmětů.

Seznam architektonických návrhů a dalších příloh:

1. Ing. arch Martina Kodetová

2. ROBUST architects

3. Studio M – Ing. arch Eva Macholánová

Slovní hodnocení poroty k výstavě Komu asi patřila najdete zde.


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.