125. výročí AV ČR

Soutěž proběhla v rámci veřejné zakázky na výtvarné a prostorové řešení pěti výstav Národního muzea; 125. výročí AV ČR, Čína, Komu asi patřila, Středověk (hlavní výstava), Obraz husitství.

Cílem výstavy je připomenout veřejnosti 125 let od založení dnešní Akademie věd České republiky.

Akademie věd bude veřejnosti představena jako mezinárodně vysoce respektovaná instituce s hlubokými historickými tradicemi.

Místo konání: Nová budova Národního muzea

První část veřejné zakázky, 125. výročí AV ČR, měla uzávěrku 18. 5. 2015. Do soutěže byly podány tři návrhy.
Všechny tři hodnocené návrhy jsou zveřejněny níže.

U vítězného návrhu Ing. arch. Tomáše Kodeta se porota jednoznačně shodla, že navrhovaný koncept nejvíce respektoval téma výstavy. Porota ocenila uvolnění atmosféry v prostoru jisté "čítárny",kde je knihovna doplněna

o lavice. Porota se shodla na výběru návrhu s tím, že si je vědoma nejistoty výsledku závislého na precizním rozpracování a naplnění představeného schématu adekvátně použitými exponáty. Doporučuje prolnutí části věnující se současnosti Akademie skrze celou rekapitulační sekci tvořící hlavní část výstavy.

Seznam architektonických návrhů a dalších příloh:

1. Ing. arch Tomáš Kodet

2. ROBUST architects

3. Ing. arch. Jan Albrecht

Slovní hodnocení poroty k výstavě 125. výročí AV ČR najdete zde.


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.