Soutěžní podmínky

Soutěžní podmínky a soutěžní podklady jsou účastníkům poskytovány bezplatně. Soutěžní podmínky a soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (ve formátu *.docx; *.xlsx; *.pdf; *.dwg; *.jpf; *.tiff apod.). Závazná podoba soutěžních podmínek a soutěžních podkladů je uveřejněna na profilu zadavatele (http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilNM).

Na profilu zadavatele budou průběžně uveřejňovány doplňující informace k soutěžním podmínkám a podkladům, zápisy z prohlídky místa plnění, úpravy termínů soutěže a další informace. Doporučujeme, aby zájemci o účast v soutěži profil zadavatele průběžně sledovali.

Přehled příloh soutěžních podmínek:

Příloha 1

Krycí list soutěžního návrhu

Příloha 2

Čestné prohlášení účastníka soutěže o splnění podmínek pro účast v soutěži

Příloha 3

Kvalifikační dokumentace

Příloha 4

Rozsah a předmět následné zakázky

Příloha 5

Nabídková cena návrhu

Příloha 6

Tabulka bilancí základních ukazatelů stavby

Příloha 7

Doložka regulérnosti architektonické soutěže, vydaná dne 8. října 2015.


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.