Soutěžní podklady

Soutěžní podklady jsou účastníkům poskytovány bezplatně. Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (ve formátu *.docx; *.xlsx; *.pdf; *.dwg; *.jpf; *.tiff apod.) a jsou uveřejněny na profilu zadavatele (http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilNM).

Seznam poskytovaných soutěžních podkladů:

Část A

Soutěžní podklady – textová část

Část B

Snímky pro zakreslení perspektivy

Část C

Půdorysy

Část D

Fotodokumentace objektu – současný stav

Část E

Mapy a letecké snímky

Část F

Historie domu

Část G

Jan Palach – fotografie


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.