prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan

nezávislá část poroty
Evangelická teologická fakulta UK

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Schwarz_Trojan


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.