prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

závislá část poroty

 

1951 narozen v Praze,

1976 absolvoval obor architektura na FSv ČVUT v Praze

Odborná praxe pedagogická:            

od 1990         Fakulta architektury ČVUT, vedoucí ateliéru

1992-1993    FA ČVUT - pověřen vedením Ústavu volných ateliérů - Ú 532

od 1993         FA ČVUT - vedoucí Ústavu navrhování III - Ú 529

1995              jmenován docentem

2002              jmenován profesorem

2013              zvolen děkanem FA ČVUT

2013              obdržel zlatou Felberovu medaili za rozvoj ČVUT

Odborné aktivity akademické:   

1990-2013      člen Akademického senátu FA ČVUT v Praze

od 1991          předseda Komise studijního plánu FA ČVUT v Praze

1993-2013      člen Akademického senátu ČVUT v Praze

1998-2014      člen pracovní skupiny pro obory umělecké a uměnovědné Akreditační komise

2003-2006      člen Vědecké rady ČVUT

2003-2006      člen Vědecko-umělecké rady FA ČVUT

2004-2007      zástupce MŠMT v ACETA - Poradní výbor pro vzdělání a praxi v oboru architektura Evropské komise (EK)

od 2007          člen expertní skupiny oboru architektura Národního koordinátora pro uznávání odborných kvalifikací MŠMT

od 2009          zástupce ČR v podskupině pro architekturu Skupiny koordinátorů pro uznávání odborných kvalifikací EK

2010-2012      člen Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání MŠMT

Odborná praxe profesní:  

1977-1991   Projektový ústav HMP, ateliér Delta, architekt

1977-86       samostatný projektant,

1986-91       vedoucí projektant

od 1991       Ing. arch. Ladislav Lábus, AA – Architektonický ateliér, vedoucí ateliéru

od 2013       LÁBUS AA - Architektonický ateliér, s.r.o.

Odborné aktivity profesní:   

od 1989            člen Obce architektů

od 1993            člen České komory architektů (ČKA)

1993-1995        člen Stavovského soudu ČKA

od 1993            předseda Pracovní skupiny pro vzdělávání ČKA

od 1995            člen Autorizační rady ČKA, od 2001 místopředseda, od 2013 předseda

od 1996            člen Spolku výtvarných umělců S. V. U. Mánes

1998-1989        člen Pracovní skupiny pro teorii a kritiku ČKA

2001-2003        člen Představenstva ČKA

od 2009            člen Vědecké rady generální ředitelky Národního památkového ústavu

2013                čestné členství v Americkém institutu architektů – Hon. FAIA

2014                Cena ministra kultury za přínos v oblasti architektury

Ladislav Lábus se často věnuje problematice začlenění staveb do historického prostředí a navrhování renovací, včetně funkcionalistických a průmyslových budov. V této oblasti se stal uznávaným expertem, je členem Vědecké rady Národního památkového ústavu. Rovněž je uznávána jeho tvorba v oblasti bydlení a bydlení seniorů nebo chráněného bydlení postižených osob. Dlouhodobě se věnuje transformaci institucionálního systému sociální péče na integrované systémy. Je znám rovněž svými příspěvky k problematice revitalizace sídlišť a panelových domů. Projekty Ladislav Lábuse vyhrály prestižní ceny Grand Prix architektů a Stavba roku a řadu dalších ocenění. Tři jeho projekty byly nominovány na cenu EU za současnou architekturu - Mies van der Rohe Award. V roce 2013 získal prestižní ocenění od Amerického institutu architektů, čestné členství - Honorary Fellow.


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.