Ceny a odměny

Ceny

Ceny v soutěži se stanovují takto:

1. cena 

100.000 Kč

Slovy: Jedno sto tisíc korun českých

2. cena

70.000 Kč

Slovy: Sedmdesát tisíc korun českých

3. cena

40.000 Kč

Slovy: Čtyřicet tisíc korun českých

Odměny

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje k možnému rozdělení celková částka na odměny ve výši 30.000 Kč (slovy: Třicet tisíc korun českých). Způsob rozdělení celkové částky určí porota.

Náhrady výloh

Vyhlašovatel nebude poskytovat náhrady výloh účastníků soutěže.

Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen a odměn, popřípadě neudělení některých cen a odměn

Za podmínek stanovených v § 10 odst. 8 a § 12 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA může porota rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen, popřípadě o jiném rozdělení, popřípadě neudělení odměn v plné výši. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do Protokolu o průběhu soutěže.


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.