Termíny soutěže

Aktuální a nadcházející termíny soutěže!

Prohlídka Historické a Nové budovy Národního muzea

Prohlídka Historické a Nové budovy Národního muzea se bude konat ve dnech 11.–12. srpna 2015 od 10.00 hod. Sraz zájemců o prohlídku bude v 10.00 hod. ve foyer Nové budovy Národního muzea (vstup pro návštěvníky), Vinohradská 1, Praha 1. Součástí prohlídky bude také prezentace koncepce stálých expozic Národního muzea. Zájem o prohlídku potvrďte, prosíme, sekretáři soutěže Mgr. Jaroslavu Richterovi (e-mail: expozice@nm.cz) do 7. srpna 2015, potvrzení je nezbytné kvůli zajištění vstupu do Historické budovy NM, která prochází rekonstrukcí. Vzhledem k tomu, že prohlídka místa plnění se bude konat na místě staveniště, vyhlašovatel tímto omezuje počet zástupců od jedné firmy na max. 3 osoby.

Dotazy      

  • Žádost o dodatečné informace k soutěžním podmínkám musí být vyhlašovateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání návrhů. Dotazy musejí být adresovány sekretáři soutěže, uvedenému v článku 1.3, a musejí být zaslány na e-mailovou adresu expozice@nm.cz.
  • Dodatečné informace k soutěžním podmínkám včetně přesného znění dotazů budou odeslány nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení dotazu.
  • Dodatečné informace k soutěžním podmínkám včetně přesného znění dotazů budou vždy uveřejněny stejným způsobem, jakým vyhlašovatel uveřejnil textovou část soutěžních podmínek.
  • Vyhlašovatel s přihlédnutím k soutěžnímu řádu ČKA umožňuje podání dotazů, které budou zodpovězeny porotou. Tyto dotazy musejí být podány v den 7. září 2015, zasedání poroty k zodpovězení dotazů se bude konat 10. září 2015 a zodpovězení dotazů bude zveřejněno do 11. září 2015. Toto ustanovení nemá vliv na možnost podávat žádosti o dodatečné informace průběžně v režimu ZVZ.

Datum a místo odevzdání soutěžních návrhů v I. kole

Datum uzávěrky pro odevzdání soutěžních návrhů se stanovuje na 20. listopadu 2015 do 12.00 hod. Místem pro odevzdání soutěžních návrhů je podatelna vyhlašovatele na adrese Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, PSČ 110 00 (dále viz článek 8.1 Soutěžních podmínek).

 


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.