Soutěžní podmínky

Soutěžní podmínky a soutěžní podklady jsou účastníkům poskytovány bezplatně. Soutěžní podmínky a soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (ve formátu *.docx; *.xlsx; *.pdf; *.dwg; *.jpf; *.tiff apod.). Závazná podoba soutěžních podmínek je uveřejněna na profilu zadavatele (http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilNM).

Na profilu zadavatele budou průběžně uveřejňovány doplňující informace k soutěžním podmínkám a podkladům, zápisy z prohlídky místa plnění, úpravy termínů soutěže a další informace. Doporučujeme, aby zájemci o účast v soutěži profil zadavatele průběžně sledovali.

Přehled příloh soutěžních podmínek:

Označení

Obsah

Příloha 1

Krycí list soutěžního návrhu

Příloha 2

Čestné prohlášení účastníka soutěže o splnění podmínek pro účast v soutěži

Příloha 3

Kvalifikační dokumentace

Příloha 4

Rozsah a předmět budoucí zakázky – navazující výkonové fáze a podmínky následného jednacího řízení bez uveřejnění

Příloha 5

Schéma soutěžních obálek

Příloha 6

Potvrzení regulérnosti architektonické soutěže ČKA ze dne 16.7.2015, č.j.: 1025-2015/Fa/Ze


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.