Soutěžní podklady

Soutěžní podklady vyhlašovatel na vyžádání zpřístupňuje zájemcům prostřednictvím elektronického systému s dálkovým přístupem.

Soutěžní podklady lze vyžádat u sekretáře soutěže na e-mailové adrese expozice@nm.cz. Sekretář soutěže zašle zájemci nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení žádosti uživatelské jméno a heslo k úložišti soutěžních podmínek a soutěžních podkladů.

Seznam soutěžních podkladů:

Část A

Širší souvislosti předmětu soutěže – základní informace

Část B

Širší souvislosti předmětu soutěže – rekonstrukce budov

Část C

Širší souvislosti předmětu soutěže – návštěvnický program

Část D

Libreta expozic NM – analytický materiál

Část E

Projektová dokumentace – rekonstrukce HB NM (obecná část)

Část F

Projektová dokumentace – částečná rekonstrukce NB NM (obecná část)

Část G

Projektová dokumentace – spojovací chodba

Část H

Projektová dokumentace – Projekt interiéru HB NM

Část I

Projektová dokumentace – Souborné výtvarné řešení HB NM

Část J

Stavebně historický průzkum HB NM

Část K

Historický mobiliář pro zpětné osazení v HB NM

Část L

Sochařská výzdoba HB NM – volná sochařská díla v interiéru

Část M

Významné předměty ze sbírek NM – typový materiál

Část N

Stavebně historický průzkum a pasportizace umělecko-řemeslných prvků NB NM

Část O

Obrazová a věcná příloha


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.