Mgr. Jaroslav Richter

Sekretáře soutěže kontatkujte na e-mailové adrese expozice@nm.cz

Narodil se r. 1973, v letech 1991-1998 vystudoval bohemistiku a doplňkový obor komparatistika na FF UK. 1996-1997 učil na gymnáziu Mensa v Praze na Buďánce, v roce 1998 pracoval v Historickém ústav ČAV, 2006-2007 učil na Dvořákově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou. V letech 2000-2011 působil jako nakladatelský redaktor na volné noze. Od roku 2012 pracuje v Národním muzeu, nejdříve v oddělení vědeckého tajemníka, v roce 2014 jako vedoucí oddělení koncepčních a programových činností a od 2015 jako vedoucí edičního oddělení. Od března 2013 předseda Ediční rady Národního muzea. Je ženatý, má 3 děti.


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.