Mgr. Dagmar Fialová

Přezkušovatelka soutěžních návrhů

Mgr. Dagmar Fialová (*1969) pracovala v letech 1987–1995 ve Vojenském historickém muzeu v Praze (součást Vojenského historického ústavu Praha) jako vedoucí expozice a kurátorka fondu cínových vojáčků. V letech 1995–2006 zastávala funkci vedoucí sekretariátu, později tajemnice a nakonec výkonné ředitelky Asociace muzeí a galerií ČR. V roce 2003 absolvovala Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obory muzeologie a dějiny umění. V letech 2006–2010 byla ředitelkou Českého muzea hudby (součást Národního muzea), v letech 2010–2014 působila jako náměstkyně generálního ředitele Národního muzea pro centrální výstavní a sbírkotvornou činnost. Od května 2014 je projektovou manažerkou nových stálých expozic v Historické a Nové budově NM. Profesně se zaměřuje na etické a odborné standardy muzejní praxe, muzejní legislativu a sbírkový a výstavní management.


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.