Předmět soutěže

Předmětem dvoukolové veřejné soutěže o návrh je architektonické řešení expozic, výstavních prostor a organizace návštěvnického provozu s důrazem na vizi a filosofii expozic a konkrétní propojení Historické a Nové budovy Národního muzea.

Architektonická soutěž se vyhlašuje jako dvoukolová projektová a veřejná. Soutěž bude probíhat v obou kolech jako anonymní; mezi oběma koly nebudou soutěžní návrhy zveřejněny.

Soutěžní návrh by v prvním kole měl doložit vizi autora komplexního řešení expozic, výstavních a veřejných prostor včetně organizace pohybu návštěvníků při akceptování nesporných hodnot obou budov. Druhé kolo bude zaměřeno na podrobnější názor na konkrétní řešení předmětu soutěže a jeho zadání bude upřesněno po ukončení I. kola. Návrh by měl prokázat také sílu vůdčí tvůrčí osobnosti a respekt k tradicím, vnímání významných prostor a znalost komplexnosti požadavků na moderní muzejní výstavnictví.

Účelem soutěžního návrhu není vyřešit úkol definitivně.

Účelem a posláním této architektonické soutěže je na základě předložených soutěžních návrhů nalézt kreativní, odborně a organizačně vyspělou osobnost, která bude schopna v týmu dalších odborníků realizovat komplexní řešení veřejně přístupných expozičních a výstavních ploch v objektech HB a NB NM ve funkci „hlavní architekt expozic NM“, a dále v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů („ZVZ“) zadat zakázku na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací, provádění autorského dozoru a uvedení projektovaných prostor HB a NB NM do veřejného provozu. Do jednacího řízení bez uveřejnění vyhlašovatel vyzve nejvýše oceněného účastníka (nebo nejvýše oceněné účastníky) ve II. kole soutěže.


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.