Mgr. Pavel Hlubuček

Řádný člen poroty / Závislá část

Pavel Hlubuček (1974) je ředitelem odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury. Pracoval jako vedoucí a odborný pracovník Památkového ústavu v Pardubicích, Okresního úřadu v Semilech a Královské kanonie premonstrátů v Praze zejména v oblasti managementu mobiliárních fondů a muzejních sbírek. Soustavně se zabývá problematikou péče o movité kulturní dědictví a  způsobech jeho prezentace v historických objektech. Je spoluautor národních strategických dokumentů řešících problematiku kulturního dědictví, člen meziresortních a muzejních komisí. Pedagog a spoluřešitel vzdělávacích programů o kulturním dědictví a památkách UNESCO.


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.