doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. (místopředseda poroty)

Řádný člen poroty / Nezávislá část

Katedra teorie a dějin umění AVU (místopředseda poroty)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_T._Kotal%C3%ADk


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.