plk. Mgr. Michal Burian, Ph.D.

Náhradník poroty / Závislá část

Ředitel odboru muzeí Vojenského historického ústavu Praha – zástupce ředitele VHÚ. Narozen 1971 v Praze. Absolvoval Gymnáziu Jana Nerudy v Praze, vystudoval FF UK (historie) a FTVS UK (kinantropologie). Od roku 1995 je pracovníkem Vojenského historického ústavu Praha, kde působil ve vědeckém, expozičním a sbírkovém oddělení a v odboru muzejně správním. Od roku 2008 je ředitelem odboru muzeí. Je kurátorem sbírek automobilní a těžké bojové techniky a spojovacího materiálu.

Je autorem či spoluautorem více než pěti desítek výstav a stálých expozic v České republice i zahraničí. Dlouhodobě se mimo jiné zabývá historií sudetoněmeckých paramilitárních organizací a České obce sokolské. Je členem Rady pro výstavní činnost Národního muzea, Výstavní a programové rady Národního technického muzea, Redakční rady časopisu Historie a Vojenství, Ediční rady Ústavu pro studium totalitních režimů a Předsednictva vzdělavatelského odboru České obce sokolské.


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.