Ing. Vlastimil Vykydal

Náhradník poroty / Závislá část

nar. 1947

Absolvent Provozně ekonomické fakulty VŠ zemědělské v Brně. V letech 1972 – 1980 pracoval v odbytu zemědělských strojů a traktorů na Generálním ředitelství trustu podniků Zbrojovka.

Od roku 1980 v Technickém muzeu v Brně, od roku 1996 jako jeho ředitel. Vystudoval muzeologii na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 1998 - 2005 zpracoval a realizoval Program záchrany a obnovy Technického muzea v Brně, oceněný nejdříve Národní cenou Gloria Musaealis, následně pak v roce 2006 zařazením do excelentního klubu ochránců světového kulturního dědictví v celosvětové soutěži The Best in Heritage v Dubrovníku. V letech 2000 – 2015 člen předsednictva Českého výboru mezinárodní asociace muzeí (ICOM) při UNESCO, člen exekutivy a místopředseda Asociace muzeí a galerií České republiky, člen Rady Národního muzea v Praze, Vědecké rady Národního zemědělského muzea v Praze, Slovenského technického muzea v Košicích a Národního technického muzea v Praze. V letech 2010 – 2012 prezident Unie středoevropských technických muzeí.


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.