Vážené dámy, vážení pánové,

vítejte na stránkách věnovaných aktuálně vyhlašovaných architektonickým soutěžím Národního muzea. Naším největším projektem v současnosti je architektonická soutěž na řešení expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu v Historické a Nové budově.

Národní muzeum nyní prochází velkou změnou – stává se muzeem 21. století, které přinášejí informace a vjemy novými formami, v propojení architektury a designu. Zároveň je tradičním a přirozeným místem „pozastavení času“.  Nové Národní muzeum spojí oba tyto momenty – moderní prezentaci i respektování tradice. Rekonstrukcí Historické budovy a získáním Nové budovy Národního muzea se nejvýznamnější česká muzejní instituce přiblíží obdobným muzejním komplexům, otevřeným v posledních letech v jiných metropolích Evropy.


Tyto stránky si kladou za cíl napomoci zájemcům o naše architektonické soutěže ve větší orientaci v podmínkách, podkladech a termínech. Chceme zde zveřejňovat i výsledky již ukončených řízení z minulých let. Dovolujeme si však upozornit, že znění soutěžních podmínek a dalších informací o průběhu řízení zde uveřejněná nejsou závazná.

Soutěžní podmínky a soutěžní podklady v jejich právně závazné formě zájemci naleznou na oficiálním profilu zadavatele, kterým je Národní muzeum, a to na adrese http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilNM.Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.